Klinika Moreno

udało się stworzyć wymarzoną współpracę, wspaniałą atmosferę, współdziałanie, poczucie współodpowiedzialności i wzajemnego wsparcia pomiędzy uczestnikami kursu, które niewątpliwie wpłynęły na przebieg szkolenia i nasze wzajemne relacje. cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym wyjątkowym szkoleniu i jesteśmy wdzięczni, że los zaprowadził nas właśnie do Life Support. List referencyjny – klinika Moreno

Enodo Advisors Sp.z o.o.

  • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadziła firma Life support zostało przygotowane i przeprowadzone w profesjonalny sposób i z należytą starannością.
  • Wiedza teoretyczna została ciekawie połączona z praktyką dzięki czemu uczestnicy mogli łatwo przyswoić wiedzę.
  • Należy podkreślić, że sposób prowadzenia szkolenia oraz i kontakt prowadzącego z grupą spowodował, że długość trwania szkolenia nie była odczuwalna.
  • Prowadzący w sposób cierpliwy odpowiadał na pytania uczestników, a także angażował ich do ćwiczeń praktycznych.
  • Life Support jest firmą godną polecenia. list rekomendacyjny -Enodo

mgr Elżbieta Fituch, v-ce dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu

Profesjonalizm i szerokie kompetencje prowadzących sprawiły, że zajęcia przeprowadzone zostały w sposób merytoryczny, Odznaczały się bowiem nie tylko doskonałą organizacją ale także niezwykle przyjazna atmosferą. Prowadzący skupił się na praktycznym przekazaniu wiedzy dotyczącej udzielania pomocy w przypadkach: utraty przytomności, doznanych urazów, ataku padaczki czy oparzeń. Ratownik w sposób precyzyjny objaśniał jak należy się zachować w … Czytaj dalejmgr Elżbieta Fituch, v-ce dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu

mgr inż. Romuald Lis, dyrektor ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Szkolenie było prowadzone w sposób bardzo profesjonalny i przy bardzo dużym zaangażowaniu prowadzących co spowodowało, że mimo długości trwania szkolenia nie było to odczuwalne. Bardzo dobry kontakt prowadzących oraz ciekawa prezentacja multimedialna ułatwiła szkolenie pracowników. Polecam wyżej wymienioną firmę do szkoleń w placówkach oświatowych w zakresie tematu: „Kurs Pierwszej Pomocy”.

mgr Aurelia Michałowska, dyrektor PSP nr 4 w Radomiu

Niniejszym listem pragniemy udzielić rekomendacji firmie  Life Support, za przeprowadzenie kursu dotyczącego pierwszej pomocy, opartego na wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. usługa odznaczyła się odpowiednim przygotowaniem teoretycznym, jak i praktycznym prowadzących. jak najbardziej polecamy firmę jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi fachowo i rzetelnie, Całokształt dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę Life Support jako partnera, … Czytaj dalejmgr Aurelia Michałowska, dyrektor PSP nr 4 w Radomiu

mgr Anna Ostrowska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Natolinie

Z wielkim uznaniem rekomenduję firmę LIFE SUPPORT jako solidną, wiarygodną, gwarantującą najwyższy poziom usług i w pełni przygotowaną do przeprowadzania szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadzone szkolenie spotkało się z dużym entuzjazmem ze strony nauczycieli, zarówno ze względu na omawiane treści, jak również profesjonalizm i zaangażowanie prowadzących. Według nauczycieli największą zaletą odbytego szkolenia … Czytaj dalejmgr Anna Ostrowska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Natolinie

mgr Bożena Szulczyk, dyrektor IV LO im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

„Kurs pierwszej pomocy” prowadzony przez Centrum Szkoleniowo-Medyczne Life Support w Radomiu w IV LO im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu miał wysoki poziom merytoryczny oraz organizacyjny. Na podkreślenie zasługuje rzetelny sposób poruszania zagadnień, zaangażowanie, koncentrowanie się na wymaganiach uczestników oraz partnerski styl prowadzenia szkolenia. Instruktor reagował na wszystkie potrzeby uczestników. Program był realizowany zgodnie z oczekiwaniami, … Czytaj dalejmgr Bożena Szulczyk, dyrektor IV LO im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

mgr Anna Szczepańska-Filipp, dyrektor XL LO im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Z przyjemnością udzielam rekomendacji firmie Life Support. Przeprowadzona usługa odznaczała się zarówno rzetelnym przygotowaniem teoretycznym jak i praktycznym, co gwarantowało bardzo wysoki poziom szkolenia. Prowadzący chętnie dzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami, wiedzą jak również w sposób wyczerpujący udzielali odpowiedzi na zadane pytania, a warsztat spełniał swoje zadanie. Na podkreślenie zasługuje partnerski styl prowadzenia kursu. … Czytaj dalejmgr Anna Szczepańska-Filipp, dyrektor XL LO im. Stefana Żeromskiego w Warszawie