Enodo Advisors Sp.z o.o.

  • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadziła firma Life support zostało przygotowane i przeprowadzone w profesjonalny sposób i z należytą starannością.
  • Wiedza teoretyczna została ciekawie połączona z praktyką dzięki czemu uczestnicy mogli łatwo przyswoić wiedzę.
  • Należy podkreślić, że sposób prowadzenia szkolenia oraz i kontakt prowadzącego z grupą spowodował, że długość trwania szkolenia nie była odczuwalna.
  • Prowadzący w sposób cierpliwy odpowiadał na pytania uczestników, a także angażował ich do ćwiczeń praktycznych.
  • Life Support jest firmą godną polecenia. list rekomendacyjny -Enodo

Dodaj komentarz