Prześlij do nas wiadomość

Centrum Szkoleniowo-Medyczne
"Life Support"


Siedziba
ul. Porucznika "Ostrego" 16
26-600 Radom

KONTAKT
tel: 604-774-704
kontakt@uczymy-ratowac.pl

NIP: 9482519477
REGON: 147034864

Adres korenspondecyjny
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 15/119 02-797 Warszawa

Warszawa

Adres korespondencyjny:

Centrum Szkoleniowo-Medyczne "Life Support"
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 15/119
02-797 Warszawa

tel: 604-774-704
kontakt@uczymy-ratowac.pl

Radom

Siedziba:

Centrum Szkoleniowo-Medyczne "Life Support"
ul. Porucznika "Ostrego" 16
26-600 Radom

tel: 604-774-704
kontakt@uczymy-ratowac.pl

Centrum Szkoleniowo-Medyczne
"Life Support"


Siedziba
ul. Porucznika "Ostrego" 16
26-600 Radom

KONTAKT
tel: 604-774-704
kontakt@uczymy-ratowac.pl

NIP: 9482519477
REGON: 147034864

Adres korenspondecyjny
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 15/119 02-797 Warszawa