Rekomendacje

……………………………………………………………………………………………………………………………….

„Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z firmą Life Support, która przeprowadziła kurs pierwszej pomocy dla pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Prowadzący wykorzystał różne metody przekazania wiedzy – od wykładu, dyskusji, dzielenia się doświadczenie, po odgrywanie ról, wykorzystanie fantomów oraz prezentację filmów z prawdziwymi zdarzeniami”

……………………………………………………………………………………………………………………………….

„Udało się stworzyć wymarzoną współpracę, wspaniałą atmosferę, współdziałanie, poczucie współodpowiedzialności i wzajemnego wsparcia pomiędzy uczestnikami kursu, które niewątpliwie skutecznie wpłynęły na przebieg szkolenia i nasze wzajemne relacje.”

……………………………………………………………………………………………………………………………….

„Należy podkreślić, że sposób prowadzenia szkolenia i kontakt prowadzącego z grupą spowodował, że długość szkolenia nie była odczuwalna. Prowadzący cierpliwie odpowiadał na pytania uczestników, a także angażował ich do ćwiczeń praktycznych. Life Support jest firmą godną polecenia.”

……………………………………………………………………………………………………………………………….

„Praktyczne ćwiczenia zapewniło odpowiednie wyposażenie prowadzącego, pozwalając na zapoznanie się z technikami oraz reakcjami ludzi na czynności podejmowane w trakcie ratowania życia i zdrowia. Treści, sposób prowadzenia kursu, dialog z uczestnikami oraz możliwość praktycznego zweryfikowania zdobytej wiedzy uczynił ów kurs bardzo istotnym elementem w budowaniu świadomości jego uczestników w zakresie ratowania życia”

……………………………………………………………………………………………………………………………….

„Nauczyciele z entuzjazmem dzielili się pozytywnymi wrażeniami po warsztatach, doceniając ogrom zdobytej wiedzy, a szczególnie fakt, że została ona podana w sposób klarowny i komunikatywny. Oferta szkoleniowa firmy Life Support jest zdecydowanie godna polecenia.”

……………………………………………………………………………………………………………………………….

„Szkolenie było przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny i przy bardzo dużym zaangażowaniu prowadzących co spowodowało, że długość rwania szkolenia nie była odczuwalna. Polecam firmę Life Support do szkoleń w placówkach oświatowych z zakresu tematu „Kurs Pierwszej Pomocy”