Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,które przeprowadził Pana Maciej Michałowski zostało przygotowane i przeprowadzone w profesjonalny sposób i z należytą starannością. Wiedza teoretyczna została ciekawie połączona z praktyką dzięki czemu uczestnicy mogli łatwo przyswoić wiedzę. Należy podkreślić, że sposób prowadzenia szkolenia oraz i kontakt prowadzącego z grupą spowodował, że długość trwania szkolenia nie była odczuwalna. Prowadzący w sposób cierpliwy odpowiadał na pytania uczestników, a także angażował ich do ćwiczeń praktycznych. Life Support jest firmą godną polecenia. list rekomendacyjny -Enodo


Enodo Advisors Sp.z o.o.

„(…) przekazywane treści były jasne i zrozumiałe dla wszystkich, poparte przykładami z dotychczasowej pracy zawodowej prowadzącego, ukazującymi istotę i celowość posiadania wiedzy z zakresu pierwszej pomocy (…)” Referencje – Pirlo Poland


PIRLO Poland

„Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić współpracę w zakresie szkolenia pracowników w zakresie pierwszej pomocy. Profesjonalne podejście, przygotowanie merytoryczne, doświadczenie oraz osobowość miały istotny wpływ na zadowolenie pracowników”

referencje RPO


RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH – OPINIA PO SZKOLENIU

Profesjonalizm i szerokie kompetencje prowadzących sprawiły, że zajęcia przeprowadzone zostały w sposób merytoryczny. Odznaczały sie bowiem nie tylko doskonałą organizacją ale także niezwykle przyjazna atmosferą.

Prowadzący skupił sie na praktycznym przekazaniu wiedzy dotyczącej udzielania pomocy w przypadkach: utraty przytomności, doznanych urazów, ataku padaczki czy oparzeń. Ratownik w sposób precyzyjny objaśniał jak należy się zachować w wymienionych przypadkach, by w razie potrzeby móc ratować życie innym.


mgr Elżbieta Fituch, v-ce dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu

Dyrektor ZSO nr 6 w Radomiu dziękuje za przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników naszej szkoły w dn. 12.03.2015r. Szkolenie było prowadzone w sposób bardzo profesjonalny i przy bardzo dużym zaangażowaniu prowadzących co spowodowało, że mimo długości trwania szkolenia nie było to odczuwalne.

Bardzo dobry kontakt prowadzących oraz ciekawa prezentacja multimedialna ułatwiła szkolenie pracowników. Polecam wyżej wymienioną firmę do szkoleń w placówkach oświatowych w zakresie tematu: „Kurs Pierwszej Pomocy”.


mgr inż. Romuald Lis, dyrektor ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Niniejszym listem pragniemy udzielić rekomendacji firmie Centrum Szkoleniowo-Medyczne Life Support, za przeprowadzenie kursu dotyczącego pierwszej pomocy, opartego na wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.

Tak przeprowadzona usługa odznaczyła się odpowiednim przygotowaniem teoretycznym, jak i praktycznym prowadzących. jak najbardziej polecamy firmę jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi fachowo i rzetelnie, Całokształt dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę Centrum szkoleniowo-Medyczne Life Support jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta.

Liczymy na dalszą współpracę oraz życzymy licznych sukcesów.


mgr Aurelia Michałowska, dyrektor PSP nr 4 w Radomiu

Z wielkim uznaniem rekomenduję firmę LIFE SUPPORT jako solidną, wiarygodną, gwarantującą najwyższy poziom usług i w pełni przygotowaną do przeprowadzania szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadzone szkolenie spotkało się z dużym entuzjazmem ze strony nauczycieli, zarówno ze względu na omawiane treści, jak również profesjonalizm i zaangażowanie prowadzących.

Według nauczycieli największą zaletą odbytego szkolenia była możliwość przyswojenia praktycznej wiedzy i nabycia umiejętności, które dały poczucie, że w sytuacjach zagrożenia życia podejmą próbę ratowania go.


mgr Anna Ostrowska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Natolinie

„Kurs pierwszej pomocy” prowadzony przez Centrum Szkoleniowo-Medyczne Life Support w Radomiu w IV LO im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu miał wysoki poziom merytoryczny oraz organizacyjny.

Na podkreślenie zasługuje rzetelny sposób poruszania zagadnień, zaangażowanie, koncentrowanie się na wymaganiach uczestników oraz partnerski styl prowadzenia szkolenia. Instruktor reagował na wszystkie potrzeby uczestników. Program był realizowany zgodnie z oczekiwaniami, profesjonalnie, ciekawie i atrakcyjnie. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Instruktora oraz sposobowi w jaki motywował do pracy, zajęcia pozwoliły na uzyskanie szerokiej wiedzy. Znakomicie sprawdzał się zarówno w sytuacjach wymagających indywidualnego wysiłku, jak i w pracy zespołowej. Ma wysokie umiejętności interpersonalne – łatwo nawiązuje kontakty i łatwo stworzył atmosferę pomocy i zrozumienia.


mgr Bożena Szulczyk, dyrektor IV LO im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

Z przyjemnością udzielam rekomendacji firmie Life Support.

Przeprowadzona usługa odznaczała się zarówno rzetelnym przygotowaniem teoretycznym jak i praktycznym, co gwarantowało bardzo wysoki poziom szkolenia. Prowadzący chętnie dzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami, wiedzą jak również w sposób wyczerpujący udzielali odpowiedzi na zadane pytania, a warsztat spełniał swoje zadanie.

Na podkreślenie zasługuje partnerski styl prowadzenia kursu. Szkolenia znacznie przyczyniło się do poszerzenia wiedzy naszych pracowników z zakresu pierwszej pomocy i pozwoliło uczestnikom zweryfikować zapamiętane treści wykładów w ćwiczeniach i warsztatach z fantomami.


mgr Anna Szczepańska-Filipp, dyrektor XL LO im. Stefana Żeromskiego w Warszawie