Zaznacz stronę

Omdlenie

pierwsza pomoc w przypadku chwilowej utraty przytomności

Omdlenie to jedna z najczęstszych przyczyn udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy kursu pierwszej pomocy zwykle już w pierwszych minutach szkolenia zgłaszają potrzebę omówienia tego zagadnienia z uwagi na własne doświadczenia. Nasze szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przygotuje Cię do udzielenia pierwszej pomocy w sposób prawidłowy.

Czym jest omdlenie?

Omdlenie to krótkotrwała utrata przytomności. Zwykle powrót świadomości następuje przed upływem 20 sekund. Stan ten jest spowodowany krótkotrwałym niedokrwieniem lub niedotlenieniem mózgu. Już 6 sekundowe zmniejszenie przepływu krwi przez mózg (np. w konsekwencji spadku ciśnienia tętniczego krwi) skutkuje utratą przytomności. Samo omdlenie może być poprzedzone tzw. stanem przedomdleniowym – poszkodowany na skutek zmniejszenia przepływu krwi przez ośrodkowy układ nerwowy odczuwa nadchodzącą utratę przytomności (zaburzenia widzenia, charakterystyczne uczucie osłabienia czy pojawienie się nudności).

 

Jak przebiega omdlenie?

Zwykle do omdlenia dochodzi niespodziewanie. W przypadkach, kiedy utrata przytomności jest poprzedzona stanem przedomdleniowym, poszkodowany ma możliwość uniknięcia utraty przytomności poprzez zwiększenie dopływu krwi do mózgu. Najskuteczniejszym sposobem jest położenie się w bezpiecznym miejscu i uniesienie nóg do góry – spowoduje to przemieszczenie się krwi z nóg do górnych partii ciała, w tym mózgu.  

 

Czy omdlenie możemy pomylić z innym stanem zagrożenia życia?

Tak. W niektórych przypadkach napad drgawek (padaczka) może przypominać omdlenie. Musimy pamiętać, że napad padaczki może przebiegać bez drgawek. Zwykle, w odróżnieniu od zwykłego omdlenia, w trakcie napadu padaczki mamy do czynienia z bezwiednym oddaniem moczu i stolca. Najważniejszym zadaniem udzielającego pomocy jest wykluczenie nagłego zatrzymania krążenia u osoby, która straciła przytomność. Najgorszym scenariuszem jest opóźnienie rozpoczęcia resuscytacji u osoby bez oznak życia. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, zawsze należy udrożnić drogi oddechowe i ocenić oddech poszkodowanego. Na szczęście w przypadku omdleń powrót świadomości następuje zwykle bardzo szybko. 

Jak udzielić pierwszej pomocy?

  1. Oceń bezpieczeństwo (pamiętaj, że czasem konieczne może być przeniesienie poszkodowanego w bezpieczne miejsce).
  2. Potrząśnij poszkodowanego za ramię i spróbuj nawiązać z nim kontakt.
  3. Jeśli nie reaguje, udrożnij drogi oddechowe poprzez odchylenie głowy do tyłu i uniesienie żuchwy.
  4. Oceń czy poszkodowany oddycha. Przez 10 sekund powinieneś usłyszeć co najmniej 2 prawidłowe oddechy.
  5. Jeśli poszkodowany nie oddycha, rozpocznij resuscytację.
  6. Jeśli poszkodowany oddycha, unieś jego nogi do góry (wystarczy 30 stopni w stosunku do podłoża).
  7. Jeśli po ok 1 minucie nie następuje powrót świadomości, ponownie udrożnij drogi oddechowe i oceń oddech.
  8. Jeśli poszkodowany oddycha, należy ułożyć go w pozycji na boku. Pamiętaj, aby co minutę oceniać oddech.
  9. Pamiętaj, aby wezwać pogotowie ratunkowe (999 lub 112).