Zaznacz stronę

Pozycja boczna ustalona, recovery position

kiedy stosujemy i jakie przynosi korzyści?

EDUKACJA

Pozycja boczna ustalona

jakie ma zalety i kiedy ją stosujemy?

W opublikowanych ostatnio wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji ważną pozycję zajmują zalecenia dotyczące udzielania pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia. Autorzy zaleceń podkreślają zalety stosowania pozycji bocznej ustalonej u wyselekcjonowanej grupy poszkodowanych. Na naszych kursach pierwszej pomocy kładziemy duży nacisk na umiejętności praktyczne, w tym wykorzystanie pozycji bocznej ustalonej.

Pozycja boczna powinna być stosowana w przypadku poszkodowanego nieprzytomnego, u którego nie ma potrzeby stosowania wentylacji i uciskania klatki piersiowej (poszkodowany oddycha prawidłowo)

Dlaczego układamy poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej?

Pozycja ta zabezpiecza pacjenta przed dostaniem się treści pokarmowej do płuc podczas wymiotów. Pacjenci nieprzytomni nie prezentują sprawnych odruchów mających na celu ochronę dróg oddechowych przed dostaniem się treści pokarmowej. Prawidłowe ułożenie pacjenta ułatwia wydobywanie się wymiocin na zewnątrz i zmniejsza ryzyko zachłyśnięcia. Ponadto ułożenie pacjenta w tej pozycji umożliwia ułożenie głowy w pozycji z „drożnymi drogami oddechowymi – odgiętej do tyłu” co ułatwia poszkodowanemu oddychanie do czasu przyjazdy pogotowia ratunkowego.

Jak postępować „krok po kroku” z osobą nieprzytomną?

 • Upewnij się, że jesteś bezpieczny
 • Sprawdź czy poszkodowany reaguje na głos i delikatne potrząsanie.
 • Sprawdź oddech poszkodowanego (oczekuj min. 2 prawidłowych oddechów w ciągu 10 sekund)
 • Wezwij pomoc – 999/112
 • Jeśli poszkodowany oddycha i nie podejrzewasz urazu ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej (jak na rysunku).
 • Upewnij się, że drogi oddechowe pozostają drożne (oceń oddech)
 • Szukaj objawów udaru mózgu
 • Pomyśl o udarze cieplnym jako możliwej przyczynie utraty przytomności – jeśli to prawdopodobne zapewnij poszkodowanemu cień, rozważ chłodne okłady
 • Pomyśl o możliwości wychłodzenia – zadbaj o komfort cieplny poszkodowanego.
 • Obejrzyj poszkodowanego poszukując krwawienia.
 • Oceniaj oddech regularnie- co 1 minutę, aby odpowiednio szybko rozpoznać nagłe zatrzymanie krążenia.