Zaznacz stronę

Resuscytacja w czasie pandemii COVID-19

wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji

EDUKACJA

Resuscytacja w czasie epidemii COVID-19

Najważniejszą zasadą udzielania pierwszej pomocy jest dbałość o własne bezpieczeńswo. Poniżej znajdziesz wytyczne dotyczące prowadzenia resuscytacji w COVID-19 w sposób możliwie bezpieczny. Pamiętaj, że od Twojej postawy zależy ludzkie życie, a prowadzenie resuscytacji możeszćwiczyć na: kurs pierwszej pomocy w Warszawie, Radomiu, Wrocławiu i innych miastach w całej Polsce. 

Wytyczne ERC COVID-19

Ocenę przytomności wykonaj poprzez potrząśnięcie poszkodowanym i zawołanie.

 

Oceniając oddech wyłącznie obserwuj klatkę piersiową i brzuch poszukując ruchów świadczących o  prawidłowym oddechu.

 

Aby zminimalizować ryzyko infekcji, nie udrażniaj dróg oddechowych i nie umieszczaj swojej twarzy przy ustach/nosie poszkodowanego

 

Zadzwoń po pogotowie ratunkowe, jeśli poszkodowany nie reaguje i nie oddycha normalnie

 

W przypadku resuscytacji prowadzonej przez  jednego ratownika w celu komunikowania się z Centrum Powiadamiania  Ratunkowego podczas resuscytacji, jeśli to możliwe użyj telefonu z zestawem głośnomówiącym uwalniając ręce.

 

Osoby udzielające pomocy powinny rozważyć zasłonięcie ust poszkodowanego szmatką lub ręcznikiem przed rozpoczęciem uciskania klatki piersiowej i defifibrylacją z użyciem automatycznego defifibrylatora zewnętrznego(AED). Może to zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa  w powietrzu podczas uciśnięć klatki piersiowej.

 

Osoby udzielające pomocy powinny postępować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

 

  • Po zakończeniu resuscytacji ratownicy powinni jak najszybciej umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować ręce żelem do rąk na bazie alkoholu i skontaktować się  z lokalnymi władzami medycznymi w celu uzyskania informacji na temat badań przesiewowych po kontakcie z osobą z podejrzeniem lub potwierdzeniem  COVID-19.